Herstructureringen en Insolventies

Door middel van deze specialiteit, bieden wij de cliënten die te maken hebben met een eventuele economische crisis van hun bedrijf de mogelijkheid volledig advies te krijgen met betrekking tot alle aspecten en fasen van het probleem, zoals het geval van herstructureringsprocedures, herfinanciering van schuld, verdediging van de rechten van de crediteuren, het adviseren met betrekking tot de aansprakelijkheid van de raadsleden en de bestuurders en de investeringen in faillissementsactiva en –pasiva. Op dezelfde wijze, geven wij integraal advies met betrekking tot het analyseren van de investeringsmogelijkheden die in geval van bedrijfscrises overwogen kunnen worden.

De belangrijkste specialisatievlakken zijn:

  • Bedrijfsherstructureringen.
  • Herfinanciering van schulden.
  • Situaties van pre-insolventie en faillissement. Advies in de fase vlak vóór het faillissement.
  • Herwinning van vorderingen.
  • Aansprakelijkheid van de bestuurders, raads- en bestuursleden.
  • Financiële en wettelijke analyse van de investeringsmogelijkheden van bedrijven in crisis.
  • Liquidatie van bedrijven.

    No Twitter Messages