Handelsovereenkomsten en Vennootschapsrecht

De belangrijkheid van het nationale en internationale handelsverkeer en de speciale voorwaarden die dit handelsverkeer vereist met betrekking tot de vlotheid, directheid en specialisatie, maken dit vakgebied tot een van de sterkste punten van JC&A Abogados. Hieronder vallen de functies van meer algemene raadgeving, zowel op juridisch als financieel gebied. Het team ontwikkelt de meest gevarieerde taken met betrekking tot de commerciële activiteiten die de cliënten en hun bedrijven uitvoeren, inclusief het advies en het opmaken van handelsovereenkomsten in het algemeen, zoals het ondersteunen van de bestuursorganen in de zaken waarin dit nodig is, zoals het voorbereiden van de Algemene Vergaderingen, de taken van het Secretariaat van de Bestuursraad, het opmaken van handels- en vennootschapsdocumenten, het advies en het opstellen van besluiten tussen vennoten, de voorbereiding en wijziging van de statuten, het opmaken van wettelijke rapporten en in het algemeen, het verrichten van alle mogelijke handelingen ten overstaan van publieke instellingen en registers die met het commerciële en handelsverkeer verband houden.

De belangrijkste specialisatievlakken zijn:

 • Vennootschapsrecht
 • Corporatief Beheer en Aansprakelijkheid van Bestuursleden.
 • Secretariaat-Raad.
 • Overeenkomsten tussen vennoten.
 • Bedrijfsherstructureringen.
 • Familieprotocol.
 • Nationale en Internationale Handelsovereenkomsten.
 • Handelsrechtszaken.
 • Intellectueel en Industrieel Eigendom.

 

 

  No Twitter Messages