Fiscaal- en Belastingadvies

Met een hoog gespecialiseerd team dat continu groeit en bestaat uit advocaten en economisten, vormt de Fiscale Afdeling de basispilaar van onze onderneming door een nauwe en continue steun te geven aan de andere afdelingen van ons kantoor. De filosofie van JC&A is dat het wettelijke advies van kwaliteit waar onze cliënten om vragen, een volledige en optimale fiscale planning vereist. Deze afdeling geeft raad aan zowel vennootschappen als aan haar aandeelhouders en aan particulieren, die wel of niet resident zijn in Spanje, waarbij de mogelijke fiscale winst bij nationale en grensoverschrijdende transacties geoptimaliseerd wordt. Op dit gebied dat aan continue veranderingen onderhevig is, bieden onze vakmensen een hoge graad van specialisatie en houden zij onze cliënten voortdurend op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied door middel van onze Newsletters en verslagen, die tevens op internationaal niveau, via onze website en de voornaamste professionele netwerken, gepubliceerd en verspreid worden.

De belangrijkste specialisatievlakken zijn:

 • Algemene Fiscaliteit.
 • Directe Belastingen.
 • Indirecte Belastingen (BTW en Douane).
 • Plaatselijke Belastingen.
 • Familiebedrijven.
 • Erfopvolging.
 • Bijstand en verdediging ten overstaan van een Financiële en Belastinginspectie.
 • Fiscaliteit voor niet-residenten. Internationale fiscaliteit en Internationale Fiscale Planning.
 • Structurering van internationale belastingverplichtingen.
 • Rechtszaken tegen de Belastingdienst.

  No Twitter Messages