Civiel-, Familie- en Erfrecht

JC&A Abogados geeft op een persoonlijke manier advies, door gebruik te maken van een professioneel team, voor elk probleem dat op het gebied van het civielrecht kan rijzen en ook met betrekking tot die juridische relaties die de privésfeer van onze cliënten kunnen beïnvloeden. Het gaat met name om het advies en de beslechting van conflicten, verbintenissen, eigendomsrechten en daarvan afgeleide rechten, testamenten, huwelijk, scheiding van tafel en bed en echtscheiding en zaken die verband houden met erfopvolging, nalatenschappen enz..

De belangrijkste vakgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn, zijn de volgende:

 • Verbintenissenrecht over het algemeen.
 • Huwelijk, Scheiding van Tafel en Bed en Echtscheiding.
 • Geregistreerd Partnerschap.
 • Alimentatie.
 • Wijziging van Maatregelen.
 • Ouderlijk Gezag.
 • Huwelijkse Voorwaarden.
 • Verklaring van Handelingsonbekwaamheid en Benoeming van Curators.
 • Erfopvolging, Testamenten en Erfrechtplanning.
 • Het opmaken van rapporten en verslagen met betrekking tot elke willekeurige overeenkomst of transactie van civielrechterlijke aard.
 • Civiele rechtszaken.

 

  No Twitter Messages