Bestuursrecht

JC&A Abogados biedt gespecialiseerd advies aan haar cliënten met betrekking tot alle zaken die verband houden met de Overheid en de officiële instellingen, zowel plaatselijke als autonome of nationale.

De belangrijkste specialisatievlakken zijn:

  • Overheidscontracten.
  • Infrastructuren.
  • Onteigeningen.
  • Subsidies en Financiële Hulp.
  • De Overheid.
  • Bestuursrechtelijke procedures en Rechtszaken tegen de Overheid.

    No Twitter Messages