Allianties

JC&A Abogados is lid van de Geneva Group International (GGI – www.ggi.com)

GGI

Onze onderneming vormt sinds het jaar 2006 onderdeel uit van de Geneva Group International (GGI), een internationale organisatie van onafhankelijke professionele kantoren uit alle vijf de continenten, die alle globale actuele wetgevingen direct ter beschikking van hun leden en cliënten stellen met een internationale strategie voor het beheer en de tegemoetkoming aan hun behoeften. Volgens de publicatie in Accountancy Magazine.com, is GGI de organisatie met de meest verstrekkende kans om zich tussen de Big Four van de wereld te plaatsen, naast Deloitte, PwC, Ernst & Young en KPMG.

Wij leden van GGI onderhouden constante en solide professionele contacten, zonder beperking van grenzen of talen.

GGI organiseert op periodieke wijze bijeenkomsten voor het bevorderen van de uitwisseling binnen de Groep van informatie en de vernauwing van de professionele banden tussen hun leden, het debateren over kwesties van technisch belang en het bevorderen van de persoonlijke relatie, die de basis van het succes van deze organisatie vormt. Op deze wijze bevinden de kantoren die lid zijn zich in een situatie van permanente educatie en actualisering van de wijzigingen in de wetgevingen van de diverse landen waar andere leden of cliënten zich bevinden. In de seminaria van Internationaal Recht, onderhoudt ons team een voortdurende uitwisseling van kennis en ervaring die wij dagelijks omzetten in de kwaliteit in de diensten die onze cliënten van ons verlangen.

JC&A Abogados is oprichtend lid van Admentum – www.admentum.es

Admentum,  is een bedrijfsplatform dat voor 100% uit Spaans kapitaal en onafhankelijk is van financierings- en vastgoedinstellingen. Het legt zich toe op de dienstverlening op het gebied van urbanisme, techniek (architectuur, ingenieurswetenschap, geïntegreerd management van proyecten), financiering, wettelijke en fiscale aspecten.

Admentum biedt en coördineert multidisciplinaire teams van experts uit de vastgoedsector en bestaat uit méér dan 250 specialisten met een uitgebreide ervaring en een goede reputatie in de economische sector. Zij staan allen onder leiding van professionele experts vanuit ieder van de zes bedrijven die dit platform vormen, met een gecentraliseerde coördinatie die een uniek contact met de cliënt mogelijk maakt, die zelf deel van het team uit gaat maken en voorstellen kan doen met betrekking tot de acties die genomen moeten worden en de uitvoering van de acties die door beiden overeengekomen zijn voor het goede verloop van het oorspronkelijk project.

JC&A Abogados is lid van CIT Marbella – www.citmarbella.es

CIT Marbella, Centrum voor Toeristische Initiatieven werd in 1989 opgericht en ontpopte zich tot de meest belangrijke en invloedrijke vereniging van ondernemers en professionelen van de Costa del Sol sinds het jaar 2000. Ons bedrijf werkt van het begin af aan mee in het ondersteunen van activiteiten en promoties die de socio-economische dynamiek van de zone bevorderen en van de structuur die de vereniging in de loop van de jaren heeft aangenomen door middel van bondgenootschappen met de belangrijkste provinciale, regionale en nationale beroepsverenigingen. Dit alles in voordeel van de gehele samenleving waarbinnen wij onze activiteiten uitvoeren, van betrokkenheid met betrekking tot onze directe naaste omgeving en vanuit waar wij een internationale projectie van al onze diensten aan onze cliënten bieden.

    No Twitter Messages